Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z portalu www.scn-filary.pl (dalej jako: „Portal”).

Naszym celem jest zapewnienie Państwu poczucia bezpieczeństwa na naszym Portalu, dlatego też Państwa prywatność i ochrona danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Prosimy o staranne zapoznanie się z poniższym podsumowaniem, z którego dowiedzą się Państwo w jaki sposób działa nasz Portal. Zapewniamy, że Państwa dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie.

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych danych osobowych w rozumieniu RODO jest Stargardzkie Centrum Kultury z siedzibą w Stargardzie (73-110) na ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Łukasza Rozesłańskiego, z którą można kontaktować się wysyłając maila na adres: iod@sck.stargard.pl

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Gromadzimy Państwa dane osobowe podczas: korzystania ze świadczonych przez nas usług kulturalnych, udziału w organizowanych przez nas konkursach i wydarzeniach, realizacji zamówienia, zapisu i rezygnacji z naszego newslettera, wizyty na naszej stronie internetowej oraz nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu z nami.

Państwa dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu świadczenia usług w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych – podstawa prawna: wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z realizacji zadań statutowych, z prawa podatkowego, rachunkowego oraz prawa pracy – podstawa prawna: wymagania wynikające z realizacji przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu wykonania zawartej z nami umowy, w tym realizacji działań przedsprzedażowych oraz umowy sprzedaży zawieranej on-line – podstawa prawna: zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a w szczególności zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i osób odwiedzających siedzibę SCK, dozoru nad mieniem oraz zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony informacji przetwarzanych w SCK – podstawa prawna: realizacja prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu dochodzenia praw i roszczeń oraz obrony przed roszczeniami – podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu promowania naszej działalności kulturalnej czy osiągnięć osób uczestniczących w organizowanych przez nas zajęć ośrodka kultury przetwarzamy wizerunek osób korzystających z naszych usług, który jest utrwalany na zdjęciach i filmach zamieszczanych na naszej stronie internetowej, na profilu FB czy w materiałach reklamowych – podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes lub zgoda osoby w uzasadnionych przypadkach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Jeśli dane przetwarzamy na podstawie wyrażonej dobrowolnej zgody – przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy sekretariat@sck.stargard.pl lub na adres siedziby Administratora.

 

3. Przekazywanie danych osobowych

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas zadań statutowych i umów, realizacji obowiązków i uzasadnionego interesu prawnego będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:

 • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, jednak nie dłużej niż to wynika z przepisów o ich archiwizowaniu.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia.

W przypadku zawartych umów, dane będziemy przechowywali dla celów dowodowych do chwili przedawnienia roszczeń.

5. Przysługujące prawa

W związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługuje Państwu:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzyskania ich kopii, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
 • jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest udzielona zgoda, wówczas przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Wszystkie te powyżej wymienione uprawnienia mogą być realizowane:

 • drogą mailową, wysyłając maila na adres: iod@sck.stargard.pl
 • zwracając się do nas pisemnie na adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard.

W przypadku niezgodności przetwarzania przekazanych nam danych osobowych z RODO, osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Cookies

Dla Państwa wygody nasza strona internetowa używa plików cookies m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową do urządzenia internauty.

Stosujemy dwa typy plików cookies:

 • wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
 • funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody),
  min.:
  • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla naszej witryny
  • cookies Facebook Pixel – służą do prowadzenia działań marketingowych, takich jak reklama własnych produktów, usług i wydarzeń
  • cookies inspectlet.com – służą do określenia sposobu używania strony przez użytkowników
  • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

Serwisy obce, do których niekiedy odsyłamy, mogą również używać plików cookies umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to:

W dużej części przeglądarek internetowych można: usuwać pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy pamiętać, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając prawidłowe wyświetlanie strony. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

 • Google Chrome
  Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Internet Explorer
  Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Mozilla Firefox
  Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Opera
  Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
 • Safari
  Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

7. Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności Portalu spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Portalu.

Przewiń do góry Skip to content