Stargardzkie Centrum Nauki FILARY

ZESPÓŁ

Filarami SCN są historia, nauka i innowacje. Jest też jednak jeszcze jeden, czwarty filar: ZESPÓŁ.

Kadra Stargardzkiego Centrum Nauki składa się z osób w różnym wieku, różnego pochodzenia, z różnym doświadczeniem. Łączy nas miłość do nauki i wspólny cel: tworzenie przestrzeni otwartej i przyjaznej, doskonałej do zdobywania wiedzy i spędzania czasu w wartościowy, ciekawy sposób.

Ernest Warych

Kierownik Stargardzkiego
Centrum Nauki FILARY
Ernest.warych@sck.stargard.pl Ernest@scn-filary.pl

Joanna Cupak

Z-ca kierownika Stargardzkiego
Centrum Nauki FILARY
joanna.cupak@sck.stargard.pl joanna@scn-filary.pl

Anita Kubera

Główny specjalista ds. sprzedaży
Anita.kubera@sck.stargard.pl Anita@scn-filary.pl

Aldona Puchała

Główny specjalista ds. edukacji

Specjaliści ds. sprzedaży

PATRYCJA PODGAJNA

JOANNA JONKO

JOANNA PLESKACZ

Przewodnicy po wystawie interaktywnej 

SANDRA RADAWIEC

 

JAGODA SZTELA

 

DŻESIKA PISKRZYŃSKA

 

KAROLINA REMBAS

Specjaliści ds. edukacji

MAGDALENA DURA

MARCELINA ZAGANIACZYK

JAN GRZELAK

 

DAMIAN MATEJKO

Instruktor zajęć astronomicznych

 

JOLANTA OLEJNICZAK

Grafik

ANDRZEJ OŚCIAK

Obsługa szatni

RENATA JADACH

ANNA KWIECIŃSKA

MISJA

Misją Stargardzkiego Centrum Nauki jest tworzenie inspirującej przestrzeni dla wszystkich pokoleń do obcowania z nauką w sposób przystępny, interesujący i praktyczny.

Chcemy, aby każdy, kto odwiedzi FILARY, mógł czuć się tu swobodnie i naturalnie – tylko w takich warunkach może gładko odbywać się proces eksploracji i nauki. Odwiedzających zachęcamy do zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi, do samodzielnej interpretacji zaobserwowanych zjawisk i weryfikacji własnych koncepcji z dostępną wiedzą naukową. Wierzymy, że wizyta w FILARACH może być dla wielu osób, niezależnie od wieku, okazją do poznania lepiej siebie samych, uwierzenia we własne zdolności poznawcze, być może odkrycia nowej pasji lub wejścia na dalszą, samodzielną drogę rozwoju naukowego.

Dlatego hasło, które nam przyświeca, brzmi: ODKRYWAMY PRZESZŁOŚĆ, DOŚWIADCZAMY TERAŹNIEJSZOŚCI, KSZTAŁTUJEMY PRZYSZŁOŚĆ.

KONCEPCJA PROJEKTU

Projekt stworzenia w Stargardzie Centrum Nauki narodził się w roku 2017. Jego autorami są Grzegorz Adamowicz i Piotr Kossobudzki – specjaliści w dziedzinie planowania i tworzenia placówek edukacyjnych. Centrum miało na celu przybliżać mieszkańcom Stargardu najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, a w konsekwencji poszerzać ich perspektywy rozwoju i dawać im możliwość poznawania innych osób o podobnych zainteresowaniach. Oferta SCN dociera do różnych grup wiekowych i przekazywać im wiedzę w formie rozrywkowej, nowoczesnej i angażującej.

Wyjątkowa na tle innych, podobnych placówek, jest fabuła SCN. Autorzy projektu zdecydowali się skupić w niej na historii wieków średnich. Stargard jako miasto turystyczne mocny nacisk kładzie na promocję swojej unikatowej architektury średniowiecznej, gotyckie zabytki stanowią też istotny element lokalnej tożsamości mieszkańców i wątek w edukacji już najmłodszych dzieci. Fizyczna bliskość do murów obronnych, Baszty Białogłówki i Bramy Wałowej, widocznej również z okien SCN, dodatkowo zacieśnia więź między nowoczesnym Centrum a poruszającą wyobraźnię przeszłością dawnych stargardzian.

Projekt został zrealizowany dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

DLACZEGO FILARY

W pierwszym kwartale 2021 roku w projekt wszedł w ostatnią fazę przygotowań. Rozpoczęliśmy opracowywanie wszelkich aspektów, związanych z działalnością mającej się wkrótce otworzyć placówki. Przemyśleliśmy i opisaliśmy ofertę, zapotrzebowania kadrowe, wyposażenie wnętrza. Ważnym zadaniem było też przemyślenie i zaplanowanie strategii marketingowej Centrum.

Pewnym wyzwaniem było dla nas narracyjne połączenie fabuły SCN, odnoszącej się do życia codziennego mieszczan w średniowieczu, zwyczajów kupieckich i zbrojnych działań rycerstwa, z tematyką ostatniego piętra, czyli innowacyjnymi technologiami. Same eksponaty zaś wyjaśniają przede wszystkim zjawiska fizyczne, prezentują problemy matematyczne i inne zagadnienia tzw. nauk ścisłych. Poszukiwaliśmy między nimi zależności i wspólnych punktów, wreszcie zdecydowaliśmy, że każdy z powyższych aspektów: historię, naukę i innowacje, będziemy traktować równoważnie. Zwiedzanie naszej wystawy będzie spójnym doświadczeniem ich wszystkich, a w ramach warsztatów, prelekcji i ścieżek edukacyjnych umożliwimy pogłębianie szczególnych zainteresowań – czy to historią, czy nauką, czy innowacyjnymi technologiami.

Poszukiwanie idealnej nazwy własnej dla Stargardzkiego Centrum Nauki rozpoczęło się wraz ze startem opracowywania strategii marketingowej. Analizowaliśmy nazwy podobnych placówek, szukaliśmy w słownikach synonimów, archaizmów i wyrazów obcych. Przeglądaliśmy naukowe terminy na wikipedii, wertowaliśmy raz za razem dokumenty projektowe SCN, szukaliśmy inspiracji w artykułach popularnonaukowych. Nazwa musiała być prosta, wpadająca w ucho i czytelna, również dla osób z zagranicy.

Wreszcie, w trakcie rozmowy o trzech podstawowych aspektach działania SCN – historii, nauce i innowacji – padło zdanie “to będą trzy filary naszego działania”. I zaraz potem koncept: “filary – może to powinna być nasza nazwa?”.

W pierwszej chwili pomysł zaskoczył nas samych. Nazwa wydała nam się dość nietuzinkowa, a jednocześnie im dłużej o niej rozmawialiśmy, tym bardziej nas do siebie przekonywała. Filary – symbolizujące historię, naukę i innowacje, trzy główne aspekty naszego działania. Filary jako baza do dalszego rozwoju, podstawa, na której można oprzeć się, by budować wyżej, sięgać dalej. Filary – rozwiązanie z antycznej architektury, po dziś dzień niezmiennie wykorzystywane w nowoczesnym budownictwie (również w naszej kamienicy!). Filary, o brzmieniu eleganckim, a jednocześnie młodzieżowym i przystępnym.

Dopełnieniem nazwy stał się natomiast slogan, który zarówno wskazuje na jej genezę, jak i określa zadania, jakie stawiamy sobie w naszej działalności. Hasło: ODKRYWAMY PRZESZŁOŚĆ, DOŚWIADCZAMY TERAŹNIEJSZOŚCI, KSZTAŁTUJEMY PRZYSZŁOŚĆ, przypomina o tym, jak historia, nauka i innowacje przeplatają się w FILARACH, tworząc wyjątkowe doświadczenie i edukując w różnych dziedzinach, za pośrednictwem nowoczesnych, interaktywnych metod zdobywania wiedzy.

W ten sposób Stargardzkie Centrum Nauki zyskało własną, wyjątkową tożsamość. Stworzenie identyfikacji wizualnej było ostatnim krokiem w nadawaniu nowej placówce niepowtarzalnego oblicza, wyróżniającego ją pośród podobnych inicjatyw. 

ARCHITEKTURA

Nazwa FILARY kojarzy się również z unikatową architekturą Stargardzkiego Centrum Nauki – zrewitalizowaną kamienicą przy ul. Bolesława Chrobrego 21.

Od 1966 do 2014 roku w sąsiadującym z nią budynku pod numerem 21a funkcjonowała przetwórnia wyrobów mlecznych STARCO. Od jej zamknięcia oba budynki pozostawały niezagospodarowane. Stopniowo niszczejąc, przyczyniały się do pogarszania wizerunku cennej dzielnicy Stare Miasto w Stargardzie.

Przedwojenna kamienica została wyznaczona jako miejsce na nową inwestycję. W pierwszym etapie prac została dokładnie zbadana i opisana przez konserwatora zabytków. Odzyskano z niej wszelkie możliwe elementy ozdobne – mozaikę podłogową, dekoracyjne fryzy i ornamenty przysklepienne. Budynek został poddany rozbiórce, po czym odtworzony zgodnie z pierwowzorem.

Podczas prac budowlanych badacze z Muzeum Archeologiczno-Historycznego odkryli na terenie inwestycji pozostałości drewnianego wału ochronnego, chroniącego gród w czasach wczesnośredniowiecznych. Znalezione zostały też resztki zabudowań mieszkalnych z XV wieku oraz wyposażenie browarnicze z XIII wieku. Odkrycia te wzmacniają tożsamość FILARÓW jako miejsca, w którym dzieje historycznych Stargardzian stanowią nie tylko fabułę, ale też realny fundament naszej dzisiejszej działalności na tym terenie.

Budynek znajduje się w bliskim sąsiedztwie średniowiecznych zabytków. Okalają go mury obronne, z wysokich północno-wschodnich okien kamienicy podziwiać można Bramę Wałową – pomnik historii, wzniesiony w 1439 roku – zaś przez północno-zachodnie okna klatki schodowej dostrzegamy szczyt osnutej legendą Baszty Białogłówki. Historyczna wartość okolicy sprawia, że zanurzając się w fabułę wystawy, mamy poczucie autentycznego przeniesienia do czasów naszych przodków, mieszkających tu przed wiekami.

PARTNERZY

Partnerzy strategiczni:

Wykonawcy projektu:

Partnerzy:

Współpraca w ramach zachodniopomorskiej sieci centrów nauki:

Projekt „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie –Stargardzkie Centrum Nauki” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Przewiń do góry Skip to content